واژگوني خودروی حامل ۲۵ مسافر هندی در آرادان سمنان بر اثر لغزندگی جاده (فیلم)
{$sepehr_media_750481_640_480}