«فتحعلی اویسی» در کنار دختر و پسرش (عکس)

«فتحعلی اویسی» در کنار دختر و پسرش (عکس)

منبع: بهداشت نیوز