عطریانفر: کار دولت با توجه به کارشکنی های فراوان و شرایط سیاسی، سخت است

محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در باره اظهارات دیروز رئیس جمهور به روزنامه جام جم گفت:

البته در شرایط فعلی همکارانی که با رئیس‌جمهور کار می‌کنند به نوعی از خودگذشتگی می‌کنند. شرایط کار برای دولتمردان بسیار سخت است. منابع محدود،‌ شرایط سیاسی سخت، کارشکنی‌های فراوان و همچنین مسائل و مشکلاتی که از سوی برخی کشورهای اروپایی در مسیر برجام قرار می‌گیرد از جمله موانعی است که بر سر راه دولتمردان ما بویژه در حوزه‌های اقتصادی قرار دارد و همه حکایت از این دارد که هیات دولت از شرایط خوبی برخوردار نیست اما به هر صورت نقد رئیس‌جمهور مشفقانه است و بیشتر از این بابت است که اعضای هیات دولت در مسیر انجام وظایف و مشکلاتی که پیش‌روی آنهاست به مردم ایران گزارش دهند.