امحاء 187 میلیون دلار مواد مخدر در چین (عکس)

منبع: تابناک