اینستاگشت
پست اینستاگرامی ساره بیات برای رضا قوچان نژاد (عکس)

ساره بیات در واکنش به خداحافظی رضا قوچان نژاد از تیم ملی در اینستاگرامش نوشت:

رضای عزیز
آن قدر شرافت،غیرت،ریاضت،ممارست،متانت و انسانیت از تو دیده ام که هر تصمیمی بگیری به آن افتخار می کنم.
ممنونم برای تمام دلهایی که شاد کردی
و عشقی که همواره به کشورت و مردم نجیبش داشتی.
باشد که در پناه امن خداوند چون همیشه در اوج بمانی و بدرخشی قهرمان

پست اینستاگرامی ساره بیات برای رضا قوچان نژاد (عکس)