مسافران در راه بازگشت/ ترافیک چالوس نیمه سنگین شد

 آخرین نقشه گرافیکی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای حاکی از آن است که حرکت خودرو‌ها در مسیر چالوس به تهران در برخی مقاطع با ترافیک سنگین و نیمه سنگین همراه است.


به گزارش  میزان، بر اساس آخرین نقشه گرافیکی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، حرکت خودرو‌ها در مسیر چالوس به تهران در برخی مقاطع به دلیل ترافیک سنگین ونیمه سنگین به کندی صورت می‌گیرد.

در این میان مسیر هزارچم تا کندوان با ترافیک سنگین روبرو است و مسیر کرج به تهران نیز در برخی مقاطع با ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.