ترور مسئول حراست اداره کل ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: اسماعیل سعیدی نسب ساعتی پیش توسط افراد ناشناس در زاهدان ترور شد.

حسین مسگرانی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: سعیدی در جلوی منزل یکی از اقوام خودش مورد سوء قصد یک دستگاه پراید قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این حادثه سه گلوله به بدن مسئول حراست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان اصابت کرده است.

وی تصریح کرد: سعیدی بلافاصله به بیمارستان منتقل شده و هم اینک وضعیت عمومی وی در حال بهبودی است.

به گزارش ایرنا نهادهای امنیتی سیستان و بلوچستان سرنخ هایی از مسببان این حادثه به دست آورده اند.