تعداد بالای ثبت تخلف در ساعات میانی روز
رانندگان تهرانی بیشتر در چه ساعاتی مرتکب تخلف می‌شوند؟

10درصد موارد ثبت تخلف صورت گرفته توسط دوربین‌ها مربوط به ساعت 11 تا 12 بوده است.

به گزارش  عصر ایران سرهنگ مسعود جبارزاده معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک این پلیس با بیان این مطلب ادامه داد: ساعت 10 تا 12 و همچنین  16 تا 19 مجموعاً بیش از نیمی از موارد ثبت تخلف صورت گرفته را شامل می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه 10 درصد ثبت تخلف صورت گرفته توسط دوربین‌ها در ساعت 11 تا 12 بوده، است از رانندگان خودرو و موتورسیکلت  خواست تا نسبت به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توجه بیشتری داشته باشند.