حضور رهبرانقلاب در مراسم دانش‌آموختگی دانشگاه امام حسین (عکس)

منبع: فارس