9 تیر 1365 - آغاز عملیات «کربلای یک » (عکس)

منبع: ایرنا