پهلوگیری ناوگروه 53 نیروی دریایی راهبردی ارتش در بندرعباس

ناوگروه ۵۳ نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس پهلو گرفت.

‌به گزارش ایسنا، فرمانده قرارگاه مقدم ناوگان جنوب گفت: این ناوگروه متشکل از ناوشکن جمهوری اسلامی ایران الوند و بوشهر است که پس از ۳۰ روز دریانوردی در آب‌های آزاد و بین‌المللی در اسکله منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش پهلو گرفت.

امیر دریادار افشین تاشک افزود: حضور در آب‌های آزاد تنها حضور نظامی نیست، بلکه جنبه‌های دیگر فنی، علمی و تکنولوژی نیز دارد.

وی اظهار کرد: اجرای این مأموریت‌ها با هدف برافراشته کردن پرچم جمهوری اسلامی ایران در آب‌های آزاد و تأمین امنیت برای کشورهای همسایه است.

به گزارش ایسنا، هم‌اکنون ناوگروه ۵۴ متشکل از ناو استراتژیکی خارک و ناوشکن جمهوری اسلامی سبلان در آب‌های آزاد حضور دارند.