دیدار رئیسان جمهوری ایران و سوئیس (عکس)

منبع: ایرنا