عملیات احداث خط دوم انتقال آب غدیر به آبادان و خرمشهر (عکس)

منبع: ایلنا