آزادی فرزند حمیدرضا جلایی پور با وثیقه500میلیونی

اعتماد نوشت: عصر دیروز حمیدرضا جلایی‌پور از آزادی پسرش بعد از ٧٧ روز خبر داد.

محمدرضا جلايي‌پور ،جامعه‌شناس و فعال سياسي اصلاح‌طلب كه فروردين‌ماه امسال دستگير شده‌بود با قيد وثيقه ٥٠٠ ميليون توماني از زندان اوين آزاد شد.