باربری با شاسی بلند 300 میلیونی! (عکس)

خبرآنلاین- در عکس زیر یک دستگاه کیا اسپورتج را می بینید که راننده اش آن را با وانت و کامیون اشتباه گرفته و بار ناایمنی را روی آن حمل می کند!

باربری با شاسی بلند 300 میلیونی! (عکس)