هواداران فرانسه، اروگوئه، برزیل و بلژیک در روسیه (عکس)