ضجه‌های گران‌قیمت آفریقایی‌ها در مراسم تشییع (+عکس)

گریه و شیون یکی از رسوم پرهزینه و جدایی‌ناپذیر در مراسم تشییع جنازه غنایی‌هاست.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، بعضی از افراد پس از مرگ عزیزانشان قادر به ابراز احساس ناراحتیشان نیستند و نمی توانند به راحتی اشک بریزند. اما این موضوع در مراسم تشییع غنایی ها قابل قبول نیست. در این کشور هر چقدر اطرافیان و بازماندگان در مراسم خاکسپاری گریه کنند میزان احترام متوفی را در جامعه و خویشاوندان نشان می دهد و اینکه متوفی با آرامش بیشتری به خاک سپرده می شود. بنابراین جای تعجب نیست اگر عده‌ای به طور ویژه آموزش ببیندد تا بتوانند در یک مراسم خاکسپاری گریه کنند.

آمی داکلی رهبر یکی از گروه‌های عزاداری حرفه‌ای در غناست. او در یکی از مصاحبه‌های خود گفت که مردم به آنها اعتماد می‌کنند و گریه‌های مراسمشان را به این گروه حرفه‌ای می سپارند. این گروه حرفه‌ای متشکل از زنان بیوه‌ای است که بعد از مرگ شوهرانشان به این کار مشغول شدند و در ازای گریه هایشان پول دریافت می‌کنند. اشک‌های آنها در مراسم خاکسپاری درجه بندی دارد و مشتری می تواند گریه زاری زیاد یا متوسط و یا سبک را انتخاب کند.

عزاداری حرفه‌ای یکی از ویژگی‌های خارق‌العاده در مراسم تشییع جنازه در غناست و اغلب هزینه‌های این مراسم از عروسی بیشتر خواهد شد. نصب بیلبوردهای بزرگ در خیابان‌ها و تابوت‌های گران‌قیمت از مخارج پرهزینه مراسم تشییع در غناست.