کنایه رشیدپور به قطعی برق و آب: اول تو قطع کن (فیلم)
{$sepehr_media_789518_640_400}