لغو مجدد سفر رئیس جمهور به کرمانشاه


برای دومین بار سفر رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت به استان کرمانشاه در دور دوم سفر های استانی لغو شد.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام قبلی قرار بود رئیس جمهور و هیئت دولت  این هفته در دور دوم سفرهای استانی میهمان مردم استان کرمانشاه باشند که این سفر بدلیل سرما ، غبار و مه شدید به زمان دیگر موکول شد.

در حال حاضر تمامی پروازها به سمت استان کرمانشاه لغو شده است.

پیش از این قرار بود رئیس جمهور اواخر هفته گذشته به این استان سفر کند که آن سفر نیز به دلیل سرمای شدید لغو شد.