عسگر اولادي:برخي مي‌خواهند كشور را به قهقرا بازگردانند


حبيب‌الله عسگراولادي با اشاره به برخي از اظهارات اصحاب دوم خردادي گفت: برخي مي‌خواهند كشور را به قهقرا ببرند اما فكر نمي‌كنم مردم به آنها اجازه چنين كاري را بدهند.

به گزارش فارس عسگراولادي در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبني بر اينكه خاتمي گفته است: «بايد كشور را به چهار سال قبل برگردانيم» چيست گفت: هر كس آزاد است هر موضوعي كه تشخيص مي‌دهد بگويد. اما مردم به دنبال حرف جديد هستند نبايد فكر كنيم اگر كشور را چهار سال عقب ببريم مردم آن را مي‌پذيرند مردم مي‌خواهند كشورشان پيشرفت كند نه اينكه به عقب برگردد.

وي تاكيد كرد: چرخ زمان به عقب بر نمي‌گردد. سير قهقرايي متناسب با پويايي و شان انقلاب ما نيست.

وي با اشاره به اينكه ورود هر نامزدي را به ميدان رقابت بايد خوش آمد گفت، افزود: گفتمان پيشرفت، عدالت و خدمت يك گفتمان پذيرفته شده از سوي مردم و رهبري است هر كس در اين مسير حركت كند بي‌ترديد با اقبال مردم رو به رو خواهد شد.

وي گفت: انتخابات آينده عرصه رقابت فشرده رجال سياسي مذهبي و احزاب و گروه‌هاست هر كس حرفي براي گفتن با عنايت به مطالبات مردم و نظام داشته باشد مورد اقبال قرار خواهد گرفت.

دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبري با اشاره به نظر‌سنجي‌هاي بسياري كه تاكنون انجام شده گفت: علت اينكه اصولگرايان مورد اقبال مردم قرار دارند اين است كه در مسير گفتمان پيشرفت، عدالت و خدمت حركت مي‌كنند.

وي همچنين گفت: مردم تصوير مثبتي از كارنامه دولت اصولگراي نهم در ذهن خود دارند به همين دليل در ميان نامزدهاي مطرح شده اصولگرايان بيشترين اقبال مردمي را دارند.

بر اساس تازه‌ترين گزارش سازمان ملل، شاخص توسعه انساني جمهوري اسلامي با رشد 10 پله‌اي به رتبه 84 بين 179 كشور دنيا ارتقاء پيدا كرده است. مفهوم اين سخن كه مي‌خواهيم به چهار سال قبل برگرديم چيست؟ يعني مي‌خواهيم 10 پله عقب برويم!

وي با اشاره به خدمات دولت‌هاي گذشته گفت: كسي نمي‌خواهد خدمات دولت‌هاي گذشته را تخطئه كند اما مردم از گفتمان‌هاي آنها عبور كردند تا به دولت نهم رسيدند. لذا با درك شرايط تاريخي ايران و منطقه و تحولات عظيمي كه روز بروز رخ نشان مي‌دهد بايد به بازخواني و بازتعريف اصولگرايي و باز توليد كارآمدي نظام پرداخت.

عسگراولادي با اشاره به پيروزي حماس در جنگ نابرابر با رژيم صهيونيستي گفت: صهيونيست‌ها دومين سيلي را پس از جنگ 33 روزه از فرزندان انقلاب اسلامي و تربيت شده‌هاي راستين امام (ره) خورده‌اند و حالت سرگيجه دارند نمي‌دانند چه اتفاق بزرگي در منطقه رخ داده است.

وي گفت: اعراب بايد با خردورزي به وجود فرزندان رشيد و قهرمان غزه افتخار كنند كه عزت و شرافت آنها را پس از شكست در 8 جنگ با اسرائيل زنده كردند و ماشين پوسيده جنگي رژيم صهيونيستي را از كار انداختند. از اين پس انبوه هواپيماها و تانك‌ها در ارتش اسرائيل آهن پاره‌اي بيش نيستند. خون پاك كودكان و زنان و مردم مظلوم بيگناه غزه رژيم صهيونيستي را رسوا كرد.

وي گفت: پيروزي مردم غزه عمق استراتژيك اسلامخواهي در منطقه را وسعت بخشيد و گسترش داد اين را استراتژيست‌هاي منطقه خوب مي‌فهمند.