رييس كميته‌ انضباطي:حاضرم با فردوسي پور مناظره كنم
 
رييس كميته‌ي انضباطي از آمادگي‌اش براي گفتمان ورزشي در قالب يك مناظره با عادل فردوسي‌پور در يك برنامه‌ي زنده‌ي ورزشي خبر داد.
مجتبي شريفي درگفت وگو با ايسنا، اظهاركرد: در صورتي كه "ضرغامي" يا "پورمحمدي" موافق باشند و تمهيدات لازم را فراهم كنند، حاضرم در يك برنامه زنده‌ي تلويزيوني با عادل فردوسي پور مناظره ورزشي داشته باشم و با بيان محاسن و معايب اين برنامه جذاب، داوري را به مخاطبان برنامه نود واگذار كنيم.
 
البته علاقه دارم اين برنامه در ساعتي مناسب و با مجري‌گري بهرام شفيع برگزار شود.
 
وي افزود: اگر قائليم كه اين برنامه ذاتا انتقادي است بايد بگذاريم انتقادهايي كه درباره اين برنامه مطرح مي‌شوند به گوش شنوندگان برسد و كليه واژه‌هايي چون انتقاد، گفتمان ورزشي، نگرش اصلاحي به خوبي تبيين شود و از به كارگيري مصاديقي چون توهين، تحريك، تحقير و ايجاد تنش به نام و عنوان انتقاد پرهيز شود و از درآميختگي سير اصلاحي به روش‌هاي غير اصلاحي جلوگيري به عمل آيد.
 
 شريفي با بيان اينكه "معتقدم برنامه 90 با جذابيت فوق العاده‌اي كه دارد بهترين ابزار براي ارتقاي آموزه‌هاي فني فوتبال و ارائه پيشنهاد علمي اصلاحي در رفع كاستي‌هاست"، افزود: اين كه به دنبال درگيري مربيان مصاحبه‌هاي در حال استرس بازيكنان و تنش‌هاي ناشي از آن باشيم مسلما رويكرد اصلاحي نخواهيم داشت.
 
بر اين باورم كه رندوم‌هاي برنامه 90 در ارائه انواع كاستي‌ها بايد كنار يكديگر چينش شود و اين نكته مورد بررسي قرار گيرد كه به چه ميزان از صاحبان انديشه براي رفع كاستي‌ها بهره گرفته‌ايم.
 
 وي ادامه داد: بايد به اينكه به عنوان يك مسلمان اجازه نداريم كه از ابزارهاي غير ديني و اموري چون تحقير، ايجاد درگيري ميان طرفين كه به كوچك شدن يكي از آنها يا هردوي آنها منتهي مي‌شود براي جذاب كردن برنامه خود استفاده كنيم.
 
 به هر حال دوست داريم بينندگان برنامه 90 كه خود يكي از آنها هستم شاهد گفتمان دوستانه من با عادل فردوسي پور بوده و داوري را خود برعهده بگيرند.