مخترع انگليسي، خانه كاغذي ضد زلزله ساخت
يك مهندس طراحي در انگليس موفق به ساخت خانه‌اي از كاغذ و روزنامه‌ شده است.

به گزارش ايسنا، اين خانه كه از كارت، مقوا و روزنامه‌هاي بازيافتي ساخته شده، عنوان نخستين خانه «كاغذ ديواري» را به خود اختصاص داده است.

گرد نيمولر، درباره طرح ابداعي خود كه آن را «خانه جهاني» ناميده است، گفت: از اين طرحي جديد ساختماني مي‌توان با هزينه كم افراد فقير و بي‌خانمان را صاحبخانه كرد و گزينه‌اي ارزان قيمت براي خانه‌دار شدن افراد بي‌بضاعت است.

نيمولر با همكاري و حمايت يك آژانس توسعه آلماني موسوم به GTZ موفق به ساخت خانه كاغذي شده است.

وزن اين خانه كاغذي به سختي به 800 كيلوگرم مي‌رسد و مساحت آن 36 مترمكعب است.

اين ساختار به راحتي قابل مونتاژ كردن، سازگار با محيط زيست و ضد زمين لرزه است.

طراح خانه كاغذي اظهار كرده است كه اين ساختار در برابر فشار و حرارت مقاوم است.

اولين درخواست كنندگان اين خانه‌هاي جديد براي خريد، توليد كنندگان نفت ايالتي دلتا در نيجريه و آنگولا هستند.