asriran.com ******************
تردید محققان در باره تاثير طب سوزني

نوع سوزن ها در طب سوزني، دليل تاثير گذاري اين روش است و نمي توان تکنيک را دليل اين تاثير گذاري دانست.

محققان علوم پزشکي در آلمان مي گويند در صورتي که سوزن ها به طور اشتباه استفاده شوند و از سوزن هاي متناسب استفاده نشود ، مشکلاتي همچون سردرد با اين روش بهبود نمي يابند.

دکتر کلاوس لينده و همکارانش در دانشگاه فني مونيخ به خبرگزاري رويترز اعلام کردند بيشتر تاثير روش طب سوزني ، ناشي القائات است و در واقع تصور مردم است که بروز تاثير آن را سبب مي شود.