کسری برق سال آینده به 3400 مگاوات می‌رسد
صنعت برق در بن‌بست
 پول نیوز -حدود یک ماه از بسته شدن پرونده قطعی های برق در تهران سپری می شود اما مدیر عامل برقی کشور هنوز نگران تامین برق و رشد 7 درصدی سالانه است .

آنگونه که محسن طرزطلب مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی به پول نیوز می‌گوید: در زمان اوج مصرف 1400 مگاوات کسری تولید برق داریم که در صورت افزایش سرانه مصرف با همین شدت، این کسری سال آینده به 3400 مگاوات خواهد رسید.

او در حالی این گفته ها را مطرح می‌کند که حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران این روزها حسابی از تب و تاب افتاده است.

آنگونه که طرز طلب توضیح می دهد: برای ساخت نیروگاه های حرارتی به ۳ میلیارد یورو سرمایه در سال نیاز داریم . این در حالی است که در بهترین شرایط تنها یک میلیارد یورو سرمایه جذب می‌شود. چنین توانی نه در بخش خصوصی داخلی وجود دارد و نه بازار پول و سرمایه . از طرفی هم با شروع دوباره تحریم ها سرمایه گذاری خارجی به طور قطع افت خواهد داشت. 

بر همین اساس برنامه را به سمت اجرای فایناس های خارجی برده ایم که قبلا به امضا رسیده بود، البته آنها هم با موانعی مواجه هست. به همین دلیل تمرکز بیشتری بر استفاده از منابع بازار سرمایه و بازار پول خواهیم داشت.

او البته امیدوار است از طریق اجرای تبصره ۵ و پرداخت مطالبات قبلی حوزه صنعت برق به بانک ها یک مقدار بار بدهی‌هایمان سبک تر شود و قادر به دریافت تسهیلات جدید باشیم .

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی در رابطه میزان بدهی این شرکت نیز گفت : بدهی ما به تولید کنندگان حدود ۵ هزار میلیارد تومان و به نظام بانکی هم ۵ هزار میلیارد تومان است که امیدوارم بخشی از این بدهی را از طریق اجرای تبصره ۵ و تهاتر با دولت امسال پرداخت کنیم.