بیمارستان امیرالمومنین علی زابل (عکس)

(عکس ها از عبدالله حیدری و مرتضی امین الرعایایی)