گردبادی که یک شهر را به هم ریخت (+عکس)

گردبادی که یک شهر را به هم ریخت (+عکس)

این حادثه 6 سپتامر رخ داد و گردباد که بارش باران‌های شدید، ورزش بادهای قوی و رعد و برق همراه بود موجب قطع برق و شکستن درختان شده و ویرانی‌هایی به بار آورد.