فرانسه برای معرفی سفیر جدید در ایران شرط گذاشت!

فرانسه برای معرفی سفیر جدید خود در ایران شرط تعیین کرد.

به گزارش بی بی سی؛ خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی که نامی از آنها را نبرده گزاش داده است که فرانسه تا زمانی که ایران درباره طرح ادعایی بمب‌گذاری در گردهم‌آیی مجاهدین خلق در پاریس اطلاعاتی در اختیار فرانسه نگذارد، از معرفی سفیر جدید خود در تهران خودداری خواهد کرد.

سفیر فرانسه در ایران اواخر تیرماه امسال با پایان یافتن ماموریت خود، تهران را ترک کرد و از آن زمان فرانسه سفیری در ایران معرفی نکرده است. حدود سه ماه پیش یک دیپلمات ایرانی مستقر در اتریش و سه نفر دیگر به ظن ارتباط با یک طرح بمب‌گذاری در گردهم‌آیی مجاهدین خلق در حومه پاریس، بازداشت شدند.