آغاز سال تحصیلی با فرهنگ سازی مصرف درست آب

آغاز سال تحصیلی جدید همراه با فرهنگ سازی در جهت مصرف دست آبهمزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و شروع کلاس های درس، دانش آموزان کلاس اول ابتدایی مدرسه شهید رجائی شهر مهاجران با بستن پیمان دوستی با آب متعهد شدند ضمن استفاده درست از آب در راستای گسترش فرهنگ مصرف بهینه آب در بین هم مدرسه ای ها و خانواده و جامعه تلاش نمایند.

به گزارش عصرایران به نقل از شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی، طراوتی مدیر دفتر روابط عومی شرکت گفت: امسال نیز همچون سال های گذشته با آغاز سال تحصیلی98-97 فعالیت های فرهنگسازی مصرفه بهینه آب از سوی روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در مدارس استان آغاز و مدرسه شهید رجایی شهر مهاجران به عنوان اولین مدرسه انتخاب و کارشناسان دفتر روابط عمومی با حضور در این مدرسه اقدام به فرهنگسازی مصرف بهینه آب در بین دانش آموزان نمودند.

وی در ادامه افزود: در این برنامه دانش آموزان به عضویت گروه حامیان آب درآمده با دست دادن با عروسک قطره که به عنوان نمادی از آب در این برنامه حضور داشت و در اجرای برنامه فرهنگسازی فعالیت می نمود با آب پیمان دوستی بسته و متعهد شدند که از آن حفظت نموده و درست استفاده کنند.