توضیحات وزارت خارجه درباره دیپلمات بازداشت شده ایرانی در آلمان

سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت: اسدالله اسدی دیپلمات بازداشت شده ایرانی در آلمان از مصونیت کامل برخوردار است.

بهرام قاسمی در خصوص نقل قول مطرح شده از وی مبنی بر این که " آقای اسدی فقط در وین مصونیت دارد " به ایسنا گفت: متاسفانه تیتر مطلب با محتوایی که بنده گفته بودم یکسان نیست. در مسائل حقوقی و سیاسی، تقطیع و گزینش مطالب می تواند اثرات بسیار نامطلوبی به دنبال داشته باشد.

وی افزود: آنچه من گفتم دقیقا این بود که مصونیت دیپلماتیک ایشان مرتبط است با جایگاه دیپلماتیکی که در اتریش داشته اند و تصریح کرده بودم (برگرفته از ماده چهل کنوانسیون وین ۱۹۶۱) که ایشان در مسیر عزیمت و رفت و برگشت به محل ماموریت نیز دارای مصونیت بوده اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: از نگاه ما چون این دیپلمات ایرانی به رغم عدم حضور در کشور محل ماموریت خود، در مسیر بازگشت به محل ماموریت بوده است، لذا بر اساس ماده ٤٠ کنوانسیون وین از مصونیت کامل برخوردار می باشد و نمی‌توان گفت فاقد مصونیت بوده است؛ لذا تیتر "اسدی فقط در وین مصونیت دیپلماتیک دارد" نه تنها صحیح نیست، که اصولا با اظهارات بنده مغایرت دارد.