دیدنی‌های امروز؛ از خنده مرکل تا فرار ونزوئلایی‌ها به کشورهای همسایه