دیدنی‌های امروز: از جشنواره مردگان در مکزیک تا عینک آفتابی محافظ ترامپ