داستان این روزهای یمن؛ کودکانی که حتی استخوان‌هایشان هم برای زنده بودن تلاش می‌کنند (فیلم)

{$sepehr_media_818847_640_360}

 

تنها ۲ سال دارد. آرام در تخت بیمارستانی در حجه یمن آرمیده است. تمام استخوان‌هایش هم برای زنده ماندن تلاش می‌کنند. پدرش علی الحجاجی مضطرب کنارش ایستاده. پدری که تا همین حالا هم یکی از پسرانش را به دلیل همین قحطی و سوءتغذیه از دست داده. می‌گوید که اینجا کمبود مواد غذایی وجود ندارد. مشکل اینجاست که خودش توان تامین موادغذایی را برای فرزندش نداشته چرا که قیمت‌ها به سرعت بالا می‌رود. و به سختی می‌تواند حتی یک تکه نان برای کودکش تهیه کند. نیویورک‌تایمز در گزارشی سرنوشت کودکانی را به رشته تحریر درآورده که حالا جنگ یمن آنها را به سمت مرگ کشانده است.

حملاتی که عربستان آن را پشتیبانی می‌کرد تاکنون بارها عروسی‌ها مراسم و یا اتوبوس‌های کودکان را نشانه گرفته. حالا به نظر می‌رسد که جنگ سخت‌تری در یمن در گرفته. جنگی که اقتصادی است و شهروندان را نشانه گرفته. جنگی که در هفته‌های گذشته سرعت بیشتری هم به خود گرفته. تاکنون ۸ میلیون یمنی نیاز به کمک‌های فوری و غذا داشتند و به نظر می‌رسد که با شدت گرفتن مشکلات، این رقم به ۱۴ میلیون برسد.

الکس ده وال نویسنده کتاب قحطی بزرگ در این رابطه می‌گوید که شاید همه تصور کنند که مشکل قحطی در این منطقه، نبود غذاست اما اینجا یک جنگ اقتصادی در گرفته است. آمارها نشان می‌دهد که از ژوئن امسال تاکنون نزدیک به 570 هزار نفر بی خانمان شده‌اند.

این تصویر «بصام محمدحسن» است. فلج مغزی دارد و به شدت دچار سوءتغذیه است. اینها تنها تعدادی از کودکانی هستند که حملات عربستان در یمن آنها را به این روز کشانده است. جنگ اقتصادی عواقب غیرقابل اجتناب درگیری‌هایی است که در یمن شدت گرفته است.