سیستم‌های کمک راننده هزینه تعمیر در تصادفات کوچک را بالا می‌برند

سامانه‌های جدید کمک راننده در خودروهای مدرن به شکل چشم‌گیری هزینه تعمیرات را حتی در تصادف‌های کوچک افزایش می‌دهند.

به گزارش گروه خودروی عصر ایران، براساس یافته‌های موسسه تحقیقاتی- مهندسی صنایع و بیمه  خودرو "تریپل A"  سامانه‌های کمک راننده پیشرفته که این روزها در اکثر خودروهای جهان ارائه می‌شوند، پس از یک برخورد یا تصادف سطحی خودرو نیاز به تعویض یا تعمیر یا تنظیم دوباره دارند.

تحقیقات موسسه مطالعاتی AAA  نشان می‌دهد که یک برخورد کوچک از انتها یا نمای روبه‌روی خودرو، 2.5 برابر بیشتر از خودروهایی که فاقد این تجهیزات رایانه‌‌ای هستند هزینه روی دست مالکان می‌گذارند.

سیستم‌های کمک راننده هزینه تعمیر در تصادفات کوچک را بالا می‌برند

یکی از این گزینه‌های هزینه‌ساز حسگرهای پارک است. مدتی است که از سنسورهای پارک به طور گسترده در خودروها استفاده شده و به یکی از محبوب‌ترین و متداول‌ترین ابزارهای کمکی رانندگی تبدیل شده‌اند. این سنسورها بر روی سپرهای عقب و جلو نصب شده و با محاسبه فاصله خودرو با خودروهای دیگر و یا موانع با پخش هشدارهای صوتی به راننده در تخمین فاصله خودرو با محیط اطراف کمک می‌کند.

سیستم‌های کمک راننده هزینه تعمیر در تصادفات کوچک را بالا می‌برند

یکی دیگر از سیستم‌های کمکی برای پارک کردن در خودروهای جدید استفاده از دوربین‌های کمکی برای حرکت در دنده عقب است. این دوربین ها یک مرحله پیشرفته‌تر از سنسورهای پارک بوده و راننده با استفاده از آنها قابلیت مانور بیشتری درهنگام پارک کردن خواهد داشت. این دوربین ها روی بخش عقبی خودرو نصب شده و با زاویه اندکی به سمت پایین، دید مناسبی از بخش عقبی خودرو و موانع بر سر راه آن را به راننده ارائه می‌دهد.

همین سنسورهای کوچک و کاری در برخوردهای کوچک و جزئی برای مالک گران تمام شده و باعث ضرر آنها می‌شوند.