حادثه انفجار انتحاری در پایتخت تونس (عکس)
 
منبع: مهر