دیدنی‌های امروز؛ از روز مردگان در برزیل تا حضور اوباما در کارزارهای انتخاباتی