فاز اول پروژه آموزشی عصر ایران
رونمایی از سایت "سواد زندگی"

عصر ایران بر این باور است که آنچه در مدارس و دانشگاه ها به ما یاد می دهند، عمدتاً به درد زندگی نمی خورند. بنابراین ترم جدیدی نیاز است تا آنچه در زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و کسب و کار بدان نیاز داریم را بیاموزیم.
عصر ایران برای تحقق این مهم، منتظر نهادهای آموزشی و رسمی نماند و "در حد وسع خود"، آموزش های مرتبط با سواد زندگی را در بخشی تحت همین عنوان آغاز کرد و تاکنون 27 محتوای آموزشی نیز منتشر کرده است. 

سواد زندگی در چهار عرصه به تولید محتوا می پردازد:
سواد عاطفی (درباره روابط همسران)
توسعه خلاقیت و توانمندی های فردی
تربیت فرزندان
مدیریت - کار و کسب

در همین مدت کوتاه، مطالب "سواد زندگی" با استقبال و تشویق همراهان فرهیخته عصر ایران روبرو شده است و پیشنهاد بسیاری از دوستان این بود که همه مطالب "سواد زندگی" در یک جا تجمیع شود تا دسترسی به آن راحت تر شود.
از آنجا که "سواد زندگی" را به عنوان پروژه ای بزرگ تعریف کرده ایم که تنها در آغاز راه آن هستیم، سایت ویژه ای را برای آن طراحی کرده ایم که تحت نظر عصر ایران اداره خواهد شد. امروز، از فاز اول این سایت رونمایی می کنیم و فازهای بعدی در آینده تقدیم علاقه مندان خواهد شد.

سایت سواد زندگی، در آغاز راه است و قطعاً خالی از اشکال نیست بنابراین مشتاقانه منتظریم تا دوستان عزیز، نظرات خود را در این باره مطرح کنند. اطمینان می دهیم که تک تک نظرات را مطالعه می کنیم و تا حد امکان، به آنها عمل خواهیم کرد.
همچنین اگر افرادی در یکی از حوزه های چهارگانه فوق، هم تخصص دارند، هم توانایی آموزش دارند و هم دغدغه آموزش، با عصر ایران تماس بگیرند تا زمینه همکاری فراهم شود.
سایت « سواد زندگی » را در این لینک ببینید.

رونمایی از سایت
تعدادی از درس های سواد زندگی که تا کنون در عصر ایران منتشر شده اند
(همه این مباحث در سایت "سواد زندگی" نیز قابل دسترسی اند):