تذکر شدید هیات نظارت به نشریه همت


هیئت نظارت بر مطبوعات ضمن موافقت با انتشار 16 نشریه، به نشریه "همت" به علت درج مطالب نامناسب و توهین‌آمیز خطاب به برخی از مقامات و شخصیتهای کشور تذکر شدید داد.

به گزارش مهر، در جلسه دیروز هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار 4 هفته‌نامه، 1 دوهفته‌نامه، 5 ماهنامه، 4 فصلنامه و 2 دو فصلنامه موافقت شد.

هفته‌نامه‌های "مثلث" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی مصطفی آجورلو، "چاه نیمه" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی "محمد امینی مقدم"، "پیک یلان" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی "شیرزاد امجدیان" و "کوهرنگ" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی "محمدعلی الهی" از جمله این نشریات‌اند. همچنین دو هفته‌نامه "حقیقت روز" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی میثم فلاح کلاکی مجوز انتشار گرفت.

ماهنامه‌های "زنان فرهنگی" به صاحب امتیازی وزارت آموزش و پرورش ـ دفتر امور زنان و مدیرمسئولی مهریه سویزی، "شمیم فداکاری" به صاحب امتیازی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل و مدیرمسئولی حسین علیزاده، "آبزیان و گیاهان" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی منصور رجب‌زاده، "اخبار صنعت چرم و کفش" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی افشین شادی مهر و "ورزش و توسعه" به صاحب امتیازی مصطفی فتاحی اردلی و مدیرمسئولی عبدالرحمن قاسمی نافچی از جمله دیگر نشریاتی هستند که مجوز انتشار گرفته‌اند.

فصلنامه‌های "جامعه امروز" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی محمدرضا سعیدی، "اقتصاد شهر" به صاحب امتیازی شهرداری تهران و مدیرمسئولی حسین محمدپورزرندی، "میراب" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی جهانگیر عسگری و "ادبیات ارتباطات" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی محمدکرم پور نیز از این جمله‌اند.

همچنین دوفصلنامه‌های "کاوشهای دینی" به صاحب امتیازی دانشگاه مازندران و مدیرمسئولی حبیب‌اله حلیمی جلودار و Iranian" Journal of Digestive Disease "به صاحب امتیازی انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران و مدیرمسئولی رضا ملک‌زاده مجوز نشر گرفته‌اند.

در این جلسه همچنین مقرر شد به نشریه "همت" به علت درج مطالب نامناسب و توهین‌آمیز خطاب به برخی از مقامات و شخصیتهای کشور تذکر شدید هیئت نظارت بر مطبوعات داده شود.