توليد توت فرنگي بدون خاک!
واحد مرکزي خبر:برداشت توت فرنگي با استفاده از فناوري بدون خاک در قشم اغاز شد .

هيدروپونيک يا کشت بدون خاک، فناوري کشت گياهان در محلول هايي است که همه موادغذايي مورد نياز گياه براي رشد بهتربا استفاده ازمحيط نگهدارنده تامين مي شود .

استفاده بسيار اندک ازکودهاي قابل حل درآب از مزاياي ديگر اين روش است .

حاتمي فرمديراجراي طرح کشت بدون خاک درقشم گفت: اين روش با هدف توليد نيمه صنعتي و صنعتي محصولات کشاورزي از سال 1364 در قشم اغاز شده است .

با استفاده از اين روش کشت گياهان در تمام فصلهاي سال امکان پذير است .