تصاویری از قهر محسن هاشمی از صحن شورا و بازگشت او با تشویق برخی از حضار (فیلم)
قهر محسن هاشمی
{$sepehr_media_835306_600_400}
بازگشت هاشمی به شورا
{$sepehr_media_835346_600_400}