عذرخواهی خبرگزاری برنا: تکذیب خبر زیرگرفتن دانشجویان‎

ادعای برخورد خودروی مسوولان دانشگاه آزاد با دانشجویان تکذیب شد.

به گزارش برنا ، امروز فیلمی منتشر شد مبنی بر اینکه خودروی حامل یکی از مسوولان دانشگاه آزاد با دانشجویان برخورد کرده است، بررسی های تکمیلی خبرگزاری برنا نشان می دهد چنین ادعایی صحت نداشت و به همین دلیل برنا ضمن حذف این فیلم از مخاطبان خود پوزش می خواهد.