راه‌اندازي پايگاه اطلاع‌رساني ماهواره اميد
اولين ماهواره ايراني با نام اميد صاحب يك پايگاه اطلاع رساني تخصصي شد.

به گزارش فارس، پس از پرتاب موفق ماهواره ايراني اميد كه دوشنبه هفته گذشته و با پيام رئيس جمهور به وسيله ماهواره‌بر سفير اميد صورت گرفت، بسياري از علاقمندان به پيگيري حركت و فعاليت اين دستاورد بزرگ فضايي كشورمان، خواستار ايجاد يك پايگاه اينترنتي براي رصد ماهواره بومي ايران بودند كه با تلاش هاي صورت گرفته، اين پايگاه به نشاني http://www.omid-sat.ir راه‌اندازي شد.

اين پايگاه اطلاع‌رساني شامل بخشهاي مختلفي چون تاريخچه ماهواره ملي اميد، اهداف پروژه ماهواره ملي اميد، آرشيو عكس، اخبار، آشنايي با ماهواره و فيلم لحظه پرتاب اولين ماهواره ايراني به فضا است.