خاطره رامبد جوان از بازی فوتبال و رضا کیانیان

خاطره رامبد جوان از بازی فوتبالی که سالها قبل انجام داده است و باعث خنده رضا کیانیان شده است.

به گزارش عصر ایران رضا کیانیان در صفحه اینستاگرامش خاطره‌ای از رامبد جوان منتشر کرد:

خاطره رامبد جوان از بازی فوتبال و رضا کیانیان