تحقق 6 شرط واگذاری بانک ملت


مسئول خصوصي سازي بانك ملت گفت: از ميان 7 شرط تعيين شده هئيت پذيرش براي درج و عرضه سهام بانك ملت به جز يك شرط باقي شروط رعايت شده تا در هفته آينده درج نام بانك ملت انجام و در بهمن ماه 5 درصد سهام اولين بانك دولتي واگذار شود.

فتحعلي خوش بين در گفت و گو با فارس ، درباره 7 شرط هئيت پذيرش اوراق بهادار براي درج و عرضه سهام بانك ملت اظهار داشت : به جز يك شرط، 6 شرط ديگر تامين و برآورده شده است. بر اساس اولين شرط بايد پس از درج بانك ملت حداقل 20 درصد از سهام شركت در عرضه اوليه واگذار شود كه اين شرط لحاظ شده است.

وي درخصوص دومين شرط هئيت پذيرش گفت: اخذ تأييديه بانك مركزي در خصوص رعايت ضوابط و استانداردهاي تعيين شده از جمله ساختار مناسب صنعت بانكداري حتي‌الامكان قبل از درج در حالي عنوان شده كه رعايت اين شرط جديد ، سخت است چرا كه بانك مركزي چنين رويه ايي را نداشته و بايد ديد آيا بانك مركزي حاضر به افشاي بخش‌هاي مهم گزارش بازرس قانوني در خصوص عدم رعايت ضوابط و مقررات به همراه پاسخ شركت خواهد شد يا خير؟

به گفته وي رعايت اين شرط از سوي مسئولين بانك مركزي در حال بررسي است.

مسئول خصوصي‌سازي بانك ملت در مورد اخذ اظهارنظر حسابرس مستقل بانك در خصوص مطلوب بودن سيستم اطلاعات حسابداري و كفايت سيستم كنترل داخلي (موضوع بند 12 ماده 6 و بند 15 ماده 25 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار) نيز گفت : اين گزارش آماده و دريافت شده است .

خوش بين به ديگر شروط تعيين شده توسط هئيت پذيرش اشاره كرد و گفت: افشاي اطلاعات مربوط به اجراي برنامه جامع عملياتي ارائه شده به بورس در يك سال گذشته و اقدامات لازم به‌منظور به‌روز رساني اميدنامه پذيرش و درج از جمله اطلاعات مربوط به تطابق متوسط عمر تسهيلات و منابع، درصد مطالبات معوق و سررسيدگذشته به تسهيلات اعطايي، نرخ هزينه پول و حاشيه‌ سود سپرده‌ها و تسهيلات اعطايي و درصد سپرده‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي به تفكيك انجام و در اميدنامه بانك ملت افشا شد.

به گفته خوش بين شرط ششم كه مربوط به افشاي برنامه‌هاي اجمالي بانك ملت در خصوص رفع تكاليف مجمع عمومي عادي سالانه شركت براي تصويب حساب‌هاي سال 86 بود نيز انجام شده و كليه اطلاعات مربوط به دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات تا زمان عرضه‌ سهام بانك ملت ضرورت تهيه و به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده است.

مسئول خصوصي‌سازي بانك ملت گفت : با اين شرايط درج نام بانك ملت در بورس طي هفته آينده انجام خواهد شد.

خوش بين در برابر اين سئوال كه با اين اوصاف آيا سهام بانك ملت در بهمن ماه عرضه خواهد شد يا اسفند ماه گفت : با توجه به برگزاري جلسه معارفه (كه عصر روز چهارشنبه جاري در سالن همايش هاي صدا و سيما برگزار مي شود) و همچنين آمادگي كامل مسئولين، عرضه 5 درصدي سهام بانك ملت در بهمن ماه انجام مي شود.