تصاویری از پلاسکوی شهر ماگنیتوگورسک روسیه (فیلم)
{$sepehr_media_837371_600_400}