چرا نمی توانیم تصمیمات مان را عملی کنیم؟ روش "عدد یک" به ما کمک می کند (سواد زندگی)

سواد زندگی - ️بارها تصمیم گرفته ایم که:چرا نمی توانیم تصمیمات مان را عملی کنیم؟روش

- صبح ها نرمش کنیم

- زبان انگلیسی یاد بگیریم

- کمتر غذا بخوریم تا به وزن دلخواه برسیم

- هر روز کمی پیاده روی کنیم

- کتاب خواندن را شروع کنیم

- ...

️اما هر بار یکی از این دو اتفاق برایمان افتاده است:

- یا اصلاً شروع نکرده ایم

- یا اندکی بعد از شروع، ادامه اش نداده ایم

دو راه برای حل این مشکل فراگیر وجود دارد.

متن کامل را در "سواد زندگی" بخوانید: اینجا
(زمان تقریبی برای مطالعه: 4 دقیقه)

 _________________________________________________

 "سواد زندگی" ، مدرسه آموزش های کاربردی و دانش پایه "عصر ایران":
http://www.savadezendegi.com/
*پیشنهاد می کنیم هر روز 5 الی 10 دقیقه سواد زندگی بخوانید: سرمایه گذاری برای عمر.
*دعوت می کنیم عضو کانال "سواد زندگی" شوید:    
t.me/savadzendegi