شجاع پوریان مشاور شهردار تهران شد

طی حکمی از سوی شهردار تهران شجاع پوریان مشاور شهردار تهران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم حناچی شهردار تهران، ولی الله شجاع پوریان به عنوان «مشاور شهردار تهران در امور اجتماعی و فرهنگی» منصوب شد.

پیش از این شجاع پوریان معاون اجتماعی شهرداری تهران بود که امروز با حکم حناچی تغییر کرد و محمدرضا جوادی یگانه جایگزین وی شد.