صدور کیفرخواست متهم آزار و اذیت در یکی از مدارس اصفهان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز اصفهان تاکید کرد: کیفرخواست پرونده متهم حادثه اذیت و آزار تعدادی از دانش‌‌آموزان یکی از مدارس ابتدایی اصفهان صادر شد.

به گزارش ایلنا، علی اصفهانی از صدور کیفرخواست پرونده متهم اذیت و آزار تعدادی از دانش‌‌‌آموزان یکی از مدارس ابتدایی اصفهان خبر داد و گفت: پرونده برای رسیدگی به اتهامات فوق به دادگاه ارسال شده است.

وی ادامه داد: در پی وصول گزارشی مبنی بر آزار و اذیت چند دانش‌‌آموز در یکی از مدارس مقطع ابتدایی اصفهان دستور ویژه قضایی صادر و متهم این پرونده که یکی از اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه بوده است، بازداشت شد.