مردی که شبیه سگ شد!

مرد جوان آفریقایی پس از این که مورد حمله یک سگ هار قرار گرفته، شروع به واق واق کردن کرده است! ویدئویی که از او در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، نشان می دهد در حالی که ماسک اکسیژن به او وصل است، با صدای بلندی شروع به واق واق کردن می کند.

مردی که شبیه سگ شد!

منیع: روزنامه خراسان