دیدنی های امروز؛ از روز جهانی بدون شلوار در مترو تا صدمین سالگرد تیرباران"رزا لوکزامبورگ"