انتصاب مسئول کمیته "کراس فیت" استان تهران

انتصاب مسئول کمیته با حکم دکتر ولی الله شجاع پوریان رییس هیات ورزشهای همگانی استان تهران "یاسر ملکی" به سمت مسئول کمیته "کراس فیت" استان تهران منصوب شد.

به گزارش عصر خبر، در این حکم آمده است:

با استعانت از درگاه ایزدمنان و با عنایت به اهمیت توسعه ورزش همگانی در سطح استان تهران، نظر به مراتب تعهد و تخصص جنابعالی، به مو جب این حکم به سمت ((مسئول کمیته کراس فیت)) منصوب می شوید.